fbpx

SmartZone

SmartZone™

อันดับ 1 ในธุรกิจการให้บริการ Internet Wifi ครบวงจรมากกว่า 15 ปี ที่มีลูกค้าไว้วางใจเรากว่า 3,000 อาคาร และเป็นผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต อพาร์ทเมนท์ หอพัก โรงแรม คอนโด โรงพยาบาล

SmartZone™

อันดับ 1 ในธุรกิจการให้บริการ Internet Wifi ครบวงจรมากกว่า 15 ปี ที่มีลูกค้าไว้วางใจเรากว่า 3,000 อาคาร และเป็นผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต อพาร์ทเมนท์ หอพัก โรงแรม คอนโด โรงพยาบาล

Survey

เข้าสำรวจหน้างานที่จะติดตั้ง

ก่อนเสนอราคาใช้อุปกรณ์ Internet WiFi

One Stop Service

ระบบบริการครบวงจร

ดูแล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาจากระบบศูนย์กลาง

Network Diagram

ออกแบบ Networkdiagram

ตามหลักสากลตามหลักการออกแบบเพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาในอนาคต

Smart Program

โปรแกรมจัดการ และตรวจเช็ค Internet ที่อาคาร ป้องกันการลักลอบใช้งาน ป้องกันการถูกโจมตีทางเครือข่าย รองรับ พรบ. คอมพิวเตอร์ 2560 Cloud Service สามารถตรวจสอบการใช้งาน Internet อาคารได้จากทุกที่

Monitor Support

ตรวจสอบสถานะเครือข่าย
และให้คำปรึกษา

แนะนำให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชม.

Remote Support

ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็ว ประหยัดเวลา

Maintenance

Onsite ตรวจสอบหน้างาน พร้อมวางอุปกรณ์ Spare Part ทันทีที่อุปกรณ์ของทางอาคารชำรุด

Check Network

ตรวจสอบอุปกรณ์

ทั้งอุปกรณ์ระบบสาย และ ไร้สาย ให้พร้อมใช้งาน

Survey

เข้าสำรวจหน้างานที่จะติดตั้ง

ก่อนเสนอราคาใช้อุปกรณ์ Internet WiFi

One Stop Service

ระบบบริการครบวงจร

ดูแล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาจากระบบศูนย์กลาง

Network Diagram

ออกแบบ NetworkDiagram

ตามหลักสากลตามหลักการออกแบบเพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาในอนาคต

Smart Program

โปรแกรมจัดการ และตรวจเช็ค Internet ที่อาคาร ป้องกันการลักลอบใช้งาน ป้องกันการถูกโจมตีทางเครือข่าย รองรับ พรบ. คอมพิวเตอร์ 2560 Cloud Service สามารถตรวจสอบการใช้งาน Internet อาคารได้จากทุกที่

Monitor Support

ตรวจสอบสถานะเครือข่าย
และให้คำปรึกษา

แนะนำให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชม.

Remote Support

ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็ว ประหยัดเวลา

Maintenance

Onsite ตรวจสอบหน้างาน พร้อมวางอุปกรณ์ Spare part ทันทีที่อุปกรณ์ของทางอาคารชำรุด

Check Network

ตรวจสอบอุปกรณ์

ทั้งอุปกรณ์ระบบสาย และ ไร้สาย
ให้พร้อมใช้งาน

โทรหาเราตอนนี้!!!

© 2004-2019 Sourcecode Co., Ltd. All rights reserved.