fbpx

SmartSecurity

ติดตั้งได้ทุกรูปแบบ

ที่อยู่อาศัย, อาคารพาณิชย์, ออฟฟิศ, บริษัทและโรงงาน

เรายินดีดูแลระบบไอทีภายในองค์กรของท่าน ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Hardware, Software, System, Network, Security มากกว่า 10 ปี เพื่อช่วยให้
องค์กรของท่านทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เรามีศักยภาพในการให้บริการทั้งในองค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจทั้งขนาดเล็ก,กลาง และขนาดใหญ่

บริการ

© 2004-2019 Sourcecode Co., Ltd. All rights reserved.