ร่วมงานกับเรา

Job type: Full Time
รายละเอียดงาน – จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี – บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ – สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน – จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน – อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – หญิง อายุระหว่า 21-35 ปี – ปวส. ขึ้นไป …
หน้าทีและความรับผิดชอบ – Support แก้ปัญหาด้าน Hardware, Software, Network, IT, ติดตั้ง ลงโปรแกรม ให้กับลูกค้า – บริการแก้ปัญหาให้ลูกค้าผ่านโทรศัพท์ , Line Chat – งานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ…
หน้าที่และความรับผิดชอบ – Support แก้ปัญหาด้าน Hardware, Software, Network, IT, ติดตั้ง ลงโปรแกรม ให้กับลูกค้า – จัดห้องประชุม สัมมนา ให้พร้อมต่อการใช้งาน – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ –…
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน,ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง – จัดทำรายงานภาษีซื้อ(ภพ.30)ภงด. 1,ภงด. 3,ภงด. 53, สปส.10.1 – จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค(Cheque Voucher)เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับการเบิกจ่าย Pretty Cash และเคลียร์เงินทดรองจ่าย…
หน้าที่ – ขยายฐานลูกค้าในธุรกิจ – สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพาร์ทเนอร์/ลูกค้า – นำเสนอสินค้าและโซลูชั่นให้กับพาร์ทเนอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย – บริหารจัดการความต้องการ และ ปิดการขาย อัตรา 4 คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2.…
หน้าที่และความรับผิดชอบ – Support แก้ปัญหาด้าน Hardware, Software, Network, IT, ติดตั้ง ลงโปรแกรม ให้กับลูกค้า – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ – เพศชาย อายุ 22 – 30…
หน้าที่และความรับผิดชอบ – Support แก้ปัญหาด้าน Hardware, Software, Network, IT, ติดตั้ง ลงโปรแกรม ให้กับลูกค้า – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – เพศชาย/หญิง อายุ 22 –…
ในฐานะ Software Developer ที่บริษัท ซอร์สโค้ด จำกัด คุณจะได้มีส่วนช่วยในการออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยปัจจุบันเราใช้ AngularJS, Nodejs ในการพัฒนา Web Application, Mobile Application และใช้ Java ในการพัฒนา Enterprise…
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com