ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน – จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี – บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ – สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน – จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน – อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – หญิง อายุระหว่า 21-35 ปี – ปวส. ขึ้นไป …
หน้าทีและความรับผิดชอบ – Support แก้ปัญหาด้าน Hardware, Software, Network, IT, ติดตั้ง ลงโปรแกรม ให้กับลูกค้า – บริการแก้ปัญหาให้ลูกค้าผ่านโทรศัพท์ , Line Chat – งานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ…
หน้าที่และความรับผิดชอบ – Support แก้ปัญหาด้าน Hardware, Software, Network, IT, ติดตั้ง ลงโปรแกรม ให้กับลูกค้า – จัดห้องประชุม สัมมนา ให้พร้อมต่อการใช้งาน – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ –…
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน,ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง – จัดทำรายงานภาษีซื้อ(ภพ.30)ภงด. 1,ภงด. 3,ภงด. 53, สปส.10.1 – จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค(Cheque Voucher)เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับการเบิกจ่าย Pretty Cash และเคลียร์เงินทดรองจ่าย…
หน้าที่ – ขยายฐานลูกค้าในธุรกิจ – สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพาร์ทเนอร์/ลูกค้า – นำเสนอสินค้าและโซลูชั่นให้กับพาร์ทเนอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย – บริหารจัดการความต้องการ และ ปิดการขาย อัตรา 4 คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2.…
หน้าที่และความรับผิดชอบ – Support แก้ปัญหาด้าน Hardware, Software, Network, IT, ติดตั้ง ลงโปรแกรม ให้กับลูกค้า – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ – เพศชาย อายุ 22 – 30…
หน้าที่และความรับผิดชอบ – Support แก้ปัญหาด้าน Hardware, Software, Network, IT, ติดตั้ง ลงโปรแกรม ให้กับลูกค้า – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – เพศชาย/หญิง อายุ 22 –…
รับสมัคร Call Center (Part time) จำนวนหลายอัตรา คุณสมบัติ : 1. เพศ ช/ ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช.…
ในฐานะ Software Developer ที่บริษัท ซอร์สโค้ด จำกัด คุณจะได้มีส่วนช่วยในการออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยปัจจุบันเราใช้ AngularJS, Nodejs ในการพัฒนา Web Application, Mobile Application และใช้ Java ในการพัฒนา Enterprise…
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com