รับสมัครงาน ตําแหน่ง Software Developer

ในฐานะ Software Developer ที่บริษัท ซอร์สโค้ด จำกัด คุณจะได้มีส่วนช่วยในการออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยปัจจุบันเราใช้ AngularJS, Nodejs ในการพัฒนา Web Application, Mobile Application และใช้ Java ในการพัฒนา Enterprise Application

ไม่ว่าจะเทคโนโลยี หรือ ภาษาโปรแกรมใดๆ ที่คุณถนัด เราคาดหวังว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญ และสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกฝนให้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี ภาษา หรือ แพล็ตฟอร์มสำหรับการพัฒนาซอฟท์แวร์ใดๆ ที่เราต้องการในอนาคต


ทักษะ/เทคโนโลยีที่ต้องการ Web/Mobile Application:
– Language: JavaScript, HTML/CSS
– Frameworks: AngularJS, Nodejs
– Database: MySQL, MongoDB
หรือ
Java Enterprise Application:
– Language: Java

คุณสมบัติ
● การศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
● มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม Web, Mobile, หรือ Java Application 1 ปีขึ้นไป
● มีความรู้เรื่อง Object Oriented Programming, Database Design
● มีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียน และแก้ปัญหาโปรแกรม
● ศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
● เรียนรู้เร็ว เข้าใจได้ง่าย
● มีทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น
● มีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยขั้นพื้นฐาน
● ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์สุจริต, มีความรับผิดชอบ


สถานที่ทำงาน: กรุงเทพมหานคร (ดินแดง, ถนนวิภาวดีรังสิต)

สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี
2. ทำงานจันทร์-ศุกร์
3. ประกันกลุ่มบริษัท/ประกันอุบัติเหตุ
4. trip และ สัมมนาสังสรรค์ประจำปี
5. งานเลี้ยงประจำไตรมาส
6. uniform
7. training

กรุณากรอกข้อมูลการติดต่อ ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และแนบไฟล์เรซูเม่

* indicates required field

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com