ระบบ internet หอพัก ระบบ WiFi หอพัก

การ บริการ internet แก้ปัญหา ระบบ internet ทางโทรศัพท์ 24 ชั่วโมงเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด ซึ่งสามารถร่นระยะทางและประหยัดเวลาให้กับท่านเจ้าของอาคารที่ ติดเน็ต และผู้ใช้ บริการ internet ได้เป็นอย่างดี รองรับผู้ใช้งาน ระบบ internet ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ระบบ internet หอพัก ระบบ WiFi หอพัก

การบริการตรวจสอบระยะไกล คือ บริการที่ SmartZone ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับตรวจสอบระบบของเครื่องผู้ใช้งานตลอด 24 ชม. เมื่อเกิดปัญหาเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ท่านผ่านเครื่องของท่าน ได้ในทันที โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเวลาในการรอเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขที่ตัวอาคาร

ระบบ internet หอพัก ระบบ WiFi หอพัก

การบริการแก้ปัญหา ณ อาคารที่ทำการติดตั้งระบบจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระบบหรืออุปกรณ์นั้นมีปัญหา โดย SmartZone จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญเข้าไปตรวจสอบระบบและแก้ไขปัญหายังอาคารต่างๆ โดยที่เจ้าของอาคาร ไม่ต้องทำการจัดส่งอุปกรณ์ตัวที่มีปัญหากลับมาทางบริษัท

ระบบ internet หอพัก ระบบ WiFi หอพัก
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com