ทำไมต้องเลือกติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตกับ SmartZone ? ตอบ เพราะ SmartZone เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบ internet และดูแล ระบบ internet ในอพาร์ทเมนท์มานานกว่า 10 ปี สิ่งที่เรามีมากกว่า คือ 1. เข้าสำรวจหน้างานที่จะ ติดเน็ต ฟรี!! ก่อนเสนอราคา 2. ใช้อุปกรณ์ internet wifi กระจายสัญญาณในการสำรวจ บริการ internet ทุกครั้ง 3. ออกแบบ Network Diagram สำหรับตึกที่จะ ติดเน็ต นั้นๆ 4. มีระบบ Centralize Management ในการดูแลทุกตึกที่ ติดเน็ต กว่า 1,000 อาคาร จากที่ใดในโลกก็ได้เพียงแค่มี internet wifi 5. มีบริการ Call Center เพื่อช่วยเหลือกรณีอินเตอร์เน็ตมีปัญหา ตลอด 24 ชั่วโมง ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตกับ SmartZone ? ตอบ 1. เป็นรายได้ใหม่ให้แก่อพาร์ทเมนท์ เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเหมือนได้ห้องพักเพิ่มขึ้นอีก 2-3 ห้องเลยทีเดียว 2. เป็นจุดขายของอพาร์ทเมนท์ที่จะเรียกกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้บริการ 3. เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของอพาร์ทเมนท์ให้ดูทันสมัยและน่าเข้าอยู่ SmartZone Software สนับสนุน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หรือไม่ ? ตอบ SmartZone Software มี Log file สนับสนุน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยโปรแกรมสามารถเก็บ Log file ในส่วนของ IP Address ของผู้ใช้งาน , MAC Address(หมายเลขอุปกรณ์เครือข่ายของผู้ใช้งาน) , ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้ใช้งาน รวมถึงการเก็บ Website URL ที่ User Access เข้าไปใช้งานเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 90 วัน เพื่อนำส่งได้กรณีเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบภายหลัง เงื่อนไขการรับประกัน สำหรับการติดตั้งระบบกับ SmartZone ตอบ จะรับประกันการติดตั้งระบบ SmartZone 1 ปี และสามารถติดต่อสอบถาม รวมถึงการแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์ 02-6895200 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com